Jasna Lesić, Prim. Dr. Sci.

Rođena u Zagrebu, gdje se i školuje, te 1969.god. završava Medicinski fakultet. Po završetku specijalizacije od 1974. god do 1993 god. radi u Dermatološkoj klinici KBC-a "Sestre milosrdnice". Nakon usavršavanja iz flebologije (Prof. Wallois-Paris) osniva 1982 god. prvu Flebološku amb., a 1984. god. dobiva naslov primarijusa. Godine 1990. obranila je doktorsku disertaciju iz područja tkivnih faktora rasta.
Godine 1993. osniva privatnu ordinaciju za dermatovenerologiju, koja 2010. prerasta u Polikliniku za dermatovenerologiju.
Tijekom proteklih godina obnašala je funkciju potpredsjednika Hrvatskog dermatološkog društva, predsjednika Hrvatskog flebološkog društa, bila predavač na poslijediplomskom studiju iz dermatovenerologije Medincinskog fakulteta u Zagrebu.
Autor je stručnih i znansvenih članaka, te priloga u Medicinskoj enciklopediji.
Godine 2004. boravi na Med.fakultetu "V.Segalen"u Bordeaux-u-nakon čega prva uvodi metodu mezoterapije u hrvatsku dermatološku praksu.
Redovno prisustvuje evropskim i svjetskim dermatološkim, flebološkim i "anti-aging" kongresima.
Član je hrvatskog i europskog dermatološkog društva.

UGOVARANJE PREGLEDA

Pregled možete ugovoriti putem telefona 091 482 3574. Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 13:00-20:00 sat. Dr. Lesić prima pacijente u prostoru poliklinike Centar u Kurelčevoj ulici br. 4 na 2. katu